"Werken in teams is de toekomst"


Interview met 3 proefteams

Waarom heb je voor Make-A-Wish gekozen?


Charles: “Ik denk dat ik wel kan zeggen dat Make-A-Wish voor mij gekozen heeft. Ik heb in september 1988 een artikel over Make-A-Wish Amerika gelezen in de Readers Digest (Het Beste). Dit artikel raakte mij zo dat ik dit direct ook in Nederland wilde realiseren. Samen met een aantal anderen die op het artikel reageerde en vrienden van mij zijn we de Stichting Doe een Wens Nederland gaan oprichten. Na een jaar aan voorbereidingen zijn we in oktober 1989 gestart met de Stichting Doe een Wens Nederland, waar ik de eerste zes jaar voorzitter van ben geweest. Daarna hebben we het bestuur overgedragen aan anderen en ben ik vrijwilliger geworden. En dat ben ik nog steeds.”


Petra: “Make-A-Wish is een prachtig doel. Het was voor mij een mooie kans om datgene te doen waar ik goed in ben en mij in te kunnen zetten voor zieke kinderen. Vanuit mijn ervaring als leidinggevende in de zorg altijd bezig geweest met het bouwen van bruggen en het enthousiasmeren van mensen. Dat ik dit nu kan doorzetten ben ik erg blij mee.“

“De nieuwe werkwijze bood de oplossing om te zeggen dit is het Team Overijssel en samen gaan we de klus klaren.”

Ilva: “Door een vriendin van mij ben ik enthousiast gemaakt voor het werk dat Make-A-Wish doet. Zij is vrijwilliger in de regio Haaglanden en vond het echt iets voor mij. Ik heb mij verdiept in het goede werk dat Make-A-Wish doet en was ontroerd door de verhalen en filmpjes over alle mooie wensen die worden vervuld. Het is prachtig om te zien wat dit doet met een wenskind, wensgezin en alle betrokkenen daar omheen.”


Wat was voor jouw regio de aanleiding om als proefteam te starten?


Charles: “Werken in teams is de toekomst. Samen met andere vrijwilligers in Nederland hebben we met elkaar besproken hoe we het zouden willen doen als we opnieuw zouden beginnen. Ik weet uit ervaring welke successen je hiermee kunt behalen en was daarom gelijk enthousiast dat we dit binnen Make-A-Wish Nederland ook gingen doen.”


Petra: “We waren meteen enthousiast toen we vorig jaar zomer werden geïnformeerd. Het is beter om meer samen te doen en nauwer betrokken te zijn bij alle disciplines. Er is bij ons een mooie verdeling in de teams. Introvert en extravert. Creatief en gestructureerd. Dit versterkt elkaar.“


Ilva: “In de regio Overijssel was een noodzaak om iets te gaan doen omdat we veel verloop hadden aan met name de fondsenwervende kant. De nieuwe werkwijze bood de oplossing om te zeggen dit is het Team Overijssel en samen gaan we de klus klaren. Van wenshalen, wensen vervullen tot het bedenken van mooie acties. We hebben een kleine projectgroep (wensgroep en fondsenwervers) binnen ons team die het initiatief neemt om met elkaar een actie uit te voeren. Op deze wijze leren wij ook elkaars kwaliteiten kennen.“

Welke voordelen merk je met de nieuwe indeling van de teams?


Charles: “Het team is klein en wendbaar. We houden de overleggen kort en eenieder kan deelnemen via de telefoon, laptop, tablet of computer. We bespreken de wenskinderen en acties binnen ons team. Stemmen zaken af en houden elkaar op de hoogte. Dit werkt snel en efficiënt.”


Petra: “Er is veel meer samenwerking dan voorheen. De teams waren te groot, sommige vrijwilligers kenden elkaar niet eens. Nu gaat alles veel sneller via de app en mailgroepen. De lijnen zijn korter. Men overlegt zelfs aan de keukentafel tussen de regiobijeenkomsten door.”

“De creativiteit die een wensvervuller heeft, kan iemand die een actie of evenement opzet ook gebruiken.”

Ilva: “Daar waar we voorheen een gezamenlijk deel hadden waarna vervolgens beide groepen apart vergaderden, hebben we nu een teamoverleg met iedereen. Dit maakt ook dat je elkaar beter leert kennen en meer verbondenheid voelt.”


Wat betekent deze nieuwe indeling voor de kwaliteit van de Wish Journeys?


Charles: “Er zijn op deze manier veel leuke ideeën voor de Wish Journeys ontstaan. Samenwerken is een grote pré in het team. Daarnaast hebben we ook een app-groep waar we elkaar mee op de hoogte houden, voorzien van leuke ideeën en wensen met elkaar delen.”


Petra: “We denken nu veel meer als groep met elkaar mee. Een wensvervuller gaat soms al met een wenshaler mee. Naast de teambespreking over de wensvervullingen wordt er ook veel over en weer geappt. De creativiteit die een wensvervuller heeft, kan iemand die een actie of evenement opzet ook gebruiken.”


Ilva: “Wat wij binnen Overijssel doen is dat we wensteams koppelen aan een wenskind waarbij een wenshaler samen met een wensvervuller de wens gaat halen en gezamenlijk de Wish Journey oppakt. Op die manier deelt men zijn creativiteit. We proberen wel rekening te houden met waar iedereen zich prettig bij voelt. Die ruimte hebben we gelukkig.”


Heb je nog tips voor andere teams?


Charles: “Het is belangrijk om een goede mix in je team te hebben. Dan heb je alle facetten van het proces in beeld en kun je als team goed zelfstandig opereren. Blijf elkaar opzoeken, praat met elkaar en stem af. Er zijn technische middelen genoeg om elkaar te bereiken. Gebruik deze, dan komt het allemaal goed.”


Petra: “Gewoon doen, doe ervaring op. We werken in de regio met drie teams, ieder team werkt op zijn eigen manier. Blijf als teams ook vooral met elkaar in gesprek en blijf van elkaar leren.”


Ilva: “Ik denk dat elk team op zijn eigen manier zijn stinkende best doet om een zinvolle bijdrage te leveren aan het mooie werk van Make-A-Wish. Dat moeten we vooral doorzetten.”

Charles Verhaart

Vrijwilliger in de regio Amsterdam/Noord-Holland en founder van Make-A-Wish Nederland.

Ilva Schoorlemmer

Vrijwilliger in de regio Overijssel.

Petra Onverwacht

Vrijwilliger in de regio Brabant.