Ilse Helmons benoemd als Operationeel directeur

Per 1 september is een Raad van Toezicht geïnstalleerd en is Ilse Helmons benoemd als COO/Operationeel directeur naast Hanneke Verburg als CEO/Algemeen (statutair) directeur. Ik wil jullie graag informeren over het feit dat we per 1 september 2018, met de start van ons nieuwe boekjaar, vanuit een nieuw, modern passend organisatiemodel zijn gaan werken.

De culturele en charitatieve sectoren kenmerken zich in het algemeen door passie en inzet voor de organisatie waar men voor werkt. Dit heb ik de afgelopen anderhalf jaar ook zo bij Make-A-Wish ervaren. De afgelopen jaren is onze organisatie aangestuurd door een bestuur, dat op vrijwillige basis leidinggeeft aan Make-A-Wish. Dit bestuur benoemt een directeur die de dagelijkse gang van zaken aanstuurt: het zogenaamde Bestuur-model.

Waar voorheen het bestuur nauw betrokken was bij de dagelijkse gang van zaken en de functies van bestuur en toezicht duidelijk in één hand lagen, neemt zij nu in toenemende mate afstand van de uitvoerende taken. Deze taken zijn bij mij als directeur komen te liggen. Ook vanuit een groot wederzijds vertrouwen is de rolverdeling tussen het bestuur en de directie dus gaandeweg veranderd. Op 3 september 2018 heeft het bestuur haar goedkeuring gegeven aan een nieuw besturingsmodel, de Raad van Toezicht.

De bestuurdersverantwoordelijkheid gaat hiermee naar mij als statutair directeur. De Raad van Toezicht geeft adviezen over (meerjaren)beleidsplannen en keuren deze goed. Op de uitvoering houden zij toezicht. Wij zijn blij dat de bestuursleden van de afgelopen periode zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht en dus vanuit een andere rol gaan functioneren en continuïteit bieden.


Ik heb Ilse Helmons gevraagd om COO/Operationeel directeur te worden. Zij wordt in deze rol verantwoordelijk voor de interne organisatie: Vrijwilligersmanagement, HR, IT, Finance en Facility. Ik ben als CEO/Algemeen directeur statutair bevoegd en eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Mijn focus ligt op twee van de kernteams Wens en Marketing. Barbara van Kleef zal haar directiesecretaresse-werkzaamheden uitbreiden en naast mij ook Ilse gaan ondersteunen. Haar HR-werkzaamheden heeft ze overgedragen.


De kantoororganisatie ziet er hiermee als volgt uit. Een flexibele, platte structuur waarin de verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken. Alleen de drie kernteams hebben een teamleider. Ilse vervult hierin voorlopig een dubbele rol als teamleider van het team Vrijwilligersmanagement.

Als je nog vragen hebt, schroom dan niet mij of Ilse deze te stellen.


Hartelijke groet,


Hanneke Verburg