Flexibel en wendbaar

Jaarlijks vervult Make-A-Wish ruim 600 wensen. Dit doen we met grote zorg, en voor ieder kind op maat om het effect zo groot mogelijk te laten zijn. Dit noemen wij de Wish Journey Dit kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers. Vanuit Make-A-Wish hebben wij de ambitie om de komende jaren een meer wendbare en flexibelere organisatie te worden. We gaan uit van de motivatie, competentie en persoonlijke agenda van de vrijwilligers en leiden iedereen op tot minimaal één specialisme. We gaan de komende tijd werken aan een ‘nieuw design’ van onze regio’s.


Nieuwe teams in de regio's

Vanuit de regio’s worden er nieuwe teams gevormd, kleiner maar meer wendbaar, waarin gebruik wordt gemaakt van ieders denkkracht en netwerk. De teamleden zijn als team verantwoordelijk voor de organisatie van alle Wish Journeys en particuliere acties uit een regio. Wij geloven er in dat wanneer je nauw met elkaar samenwerkt dit leidt tot creatieve oplossingen en verrassende resultaten. Zodat er beter rekening gehouden wordt met ieders voorkeuren en agenda maar je elkaar ook ondersteuning kunt bieden.


Ieder team heeft een teamleider die een vast contactpersoon heeft binnen het team Vrijwilligersmanagement op kantoor. De teamleider is verantwoordelijk voor het verdelen van de totale workload, de procesbegeleiding en samenwerking binnen het team. De teamleider vervult een HR rol in het voeren van selectiegesprekken, het voorzitten en voorbereiden van vergaderingen en daarnaast rekening houden met ieders persoonlijke omstandigheden en agenda

De teamleider is in charge van de voortgang maar kan zeker ook taken beleggen onder de andere teamleden. Heb jij bijvoorbeeld een recruitment achtergrond? Dan kan de teamleider vragen om jouw specialisme en ervaring bij het voeren van de selectiegesprekken. Hier is ieder team vrij in om daar zelf vorm aan te geven.


Betekent dit dat we meer tijd van onze vrijwilligers gaan vragen? Nee, zeker niet. Het gaat alleen om het inzetten van ieders denkkracht en netwerk. Wil je als wenshaler wel betrokken zijn bij bijvoorbeeld een fondsenwervende actie, dan kan dat. Ieder team is vrij om zelf te bepalen hoe zij hun workload verdelen en waar zij elkaar ondersteuning kunnen bieden op basis van hun specialisme. Alle vrijwilligers krijgen een training aangeboden om andere disciplines binnen het team ondersteuning te kunnen bieden.


Proefteams

De regio’s Friesland, Overijssel, Amsterdam Noord-Holland en Brabant zijn zo enthousiast door dit idee van het nieuwe werken dat zij verschillende initiatieven zijn opgestart als proefteams. Op grond van hun ervaring hebben we een fasemodel opgezet waar we alle regio’s in plaatsen. Zodat we vanuit kantoor maatwerk kunnen bieden voor iedere regio.


Ons streven is dat iedere regio in augustus 2019 op zijn eigen manier en eigen tempo vorm heeft gegeven aan dit nieuwe design. In het volgende magazine delen wij de eerste ervaringen van onze proefteams!

Wil jij als vrijwilliger aan de slag bij Make-A-Wish? Meld je dan aan via onze website!